Op alle rechtsbetrekkingen van Studio Stefan Witte zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn in de PDF hiernaast te vinden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.